REKLAMATION

 Om en vara avviker från/inte motsvarar den beskrivning som butiken har lämnat, kan du som konsument reklamera varan enligt reklamationsrätten. I sådant fall är du välkommen att reklamera din produkt. Detta gör du genom att kontakta aktuell butik

Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel (och inte fel som t.ex. beror på att varans normala hållbarhetstid passerats eller som uppkommit pga. normalt slitage). Meddelande om felet ska lämnas inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet samt alltid senast tre år från det att du tagit emot varan. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar varan noggrant direkt vid köp/mottagande.

Klicka här för att komma till listan med butiker. Välj butik för att hitta kontaktuppgifter till vederbörande.